Sociale wetgeving: Fundamentals

Als HR-medewerker is het belangrijk om op de hoogte te zijn van enkele basics in sociale wetgeving wat betreft start, einde en schorsing van een arbeidsovereenkomst.

 • Payroll
 • KMO Portefeuille
 • 3 uur
 • € 365,00
sd
Algemeen
Programma
Praktisch

Algemeen

Als HR-medewerker is het belangrij kom op de hoogte te zijn van enkele basics in sociale wetgeving wat betreft start, einde en schorsing van een arbeidsovereenkomst.

Programma

Tijdens deze e-learning komen onderstaande elementen aan bod:

Deel 1: Soorten arbeidsovereenkomsten

 • arbeidsovereenkomst vs schijnzelfstandigheid
 • naargelang de aard (arbeiders, bedienden, telewerk, uitzendarbeid, ...)
 • naargelang de duur (onbepaald vs bepaald, vervanging, ...)
 • naargelang de omvang (voltijds, deeltijds, flexi)

Deel 2: Schorsing van de arbeidsovereenkomst

 • Overmacht 
 • Staking
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Jaarlijkse vakantie & wettelijke feestdagen
 • Gezinsverloven zoals moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, ...
 • Kort verzuim
 • Verlof op dwingende redenen
 • ...

Deel 3: Einde van de arbeidsovereenkomst

 • Onderling overleg
 • Overmacht
 • Ontbindend beding
 • Opzegging
 • Ontslag om dwingende redenen
 • Ontslagbescherming en -motivering
 • ...

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. 

De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Als HR-medewerker is het belangrijk om op de hoogte te zijn van enkele basics in sociale wetgeving wat betreft start, einde en schorsing van een arbeidsovereenkomst.

 • Payroll
 • KMO Portefeuille
 • 3 uur
 • € 365,00