Nieuws

Flexibel verlonen: een handig wapen in de war for talent

Cafetariaplannen

Als HR Professionals weten we dat een aantrekkelijk loonpakket cruciaal is om medewerkers aan te werven en in dienst te houden. Maar in ons land ligt de loonfiscaliteit natuurlijk hoog. Dus hoe kan je een mooi loon voorzien, zonder de loonlasten te verhogen? Maura Nachtergaele, CEO en Founder van Payflip, gaf ons meer info over cafetariaplannen tijdens ons laatste Expert Lab.

De Noodzaak van flexibele verloning

Voor Maura is het duidelijk. Als het op verloning aankomt, dan is one size fits all absoluut niet aan de orde. In tijden van een zeer concurrentiële arbeidsmarkt is flexibele verloning, alleen nog maar in belang gestegen. Vooral nu, in het post-COVID-tijdperk, waar hybride werken en virtuele interacties de norm zijn geworden, is het behouden van medewerkerstevredenheid van groot belang. Onderzoek toont aan dat tevredenheid met het beloningspakket een grote rol speelt bij het betrokken houden van medewerkers.

Daarnaast heerst er in België een klimaat van hoge fiscale regels en lasten die zwaar kunnen wegen op zowel de werknemer als de werkgever. Reken daar de economische onrust bij door de alsmaar stijgende prijzen van voedsel, grondstoffen en energie. Het leven wordt dus alleen maar duurder. Hierdoor blijft verloning nog steeds een doorslaggevende factor in de war for talent.

De opkomst van cafetariaplannen

Cafetariaplannen winnen steeds meer aan populariteit. Werknemers zijn ook consumenten en laten zich graag bedienen door het “on demand”-principe. Een concept dat steeds populairder wordt, zeker sinds de komst van Netflix, Spotify en andere spelers die dit concept hanteren. We betalen voor iets dat voor ons “op maat” voelt. Dat werkt hetzelfde met flexibele verloning. Hier gaan we een traditioneel loonpakket aanpassen naar een loonpakket dat meer à la carte kan ingezet worden.

Hoe doe je het?

Wat is dat nu precies? Als je kijkt naar traditioneel verlonen, zie je dat de focus heel erg ligt op cash. Hoge brutolonen en hoge cash bonussen. Hierdoor zit je met een loonpakket dat sterk belast wordt. Een flexibele verloning daarentegen gaat die focus verleggen en zoveel mogelijk keuzes in handen van de werknemer leggen. Dit in de vorm van voordelen die door de overheid fiscaal gestimuleerd worden. Hier is het vooral belangrijk dat je bewust binnen dezelfde werkgeverskost kan blijven. Zo kan je als werkgever netto veel keuze aan je werknemers bieden, die hun loon kunnen afstemmen op hun individuele noden.

Win-Win voor werkgever en werknemer

Een cafetariaplan zorgt in eerste instantie dus voor veel keuzevrijheid. Maar zorgt er ook voor dat zowel werkgever als werknemer de vruchten kunnen plukken. De werknemer ziet dat er oog is voor zijn of haar fiscaliteit. Ze kunnen hun loon inzetten met voordelen waarbij ze in de praktijk netto meer overhouden dan het cash equivalent. Werkgevers kunnen op hun beurt, in tijden van een war for talent, een pakket aanbieden dat heel individueel kan worden ingezet. Maar ook hun kosten kunnen optimaliseren omdat ze binnen exact dezelfde werkgeverskost blijven.

Getriggerd om te weten hoe je daar nu aan begint? Welke budgetten je kan inzetten? En wat nu concrete voorbeelden zijn van voordelen afgezet tegen de traditionele kost? Dat alles kan je hier terugvinden in de presentatie van dit webinar.

Heb jij nood aan HR-ondersteuning?

Ook interessant