Nieuws

HR en Finance: naar een echt partnership?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
5 oktober - 4 minuten
Samenwerking

De samenwerking tussen HR en Finance gaat vaak gepaard met ups & downs. De relatie tussen mensen en cijfers is niet altijd evident, maar organisaties zijn wel sterk gebaat bij een goede samenwerking tussen beide divisies. Ze vormen beide immers een essentiële schakel tussen mensen en cijfers, tussen ervaring en inzicht. Samenwerking zorgt ervoor dat bedrijven succesvol worden op lange termijn.*

 

1. Gedeelde inzichten

Finance evolueert steeds meer naar een business partner die meedenkt met de organisatie. Zo wordt niet langer gekeken naar de zuiver financiële data, maar worden alle data onder de loep genomen. Voor financiële teams kan het dan ook nuttig zijn om ook bepaalde HR-planningsprocessen op te volgen. Denk maar aan zaken als cost-to-hire, compensatie, bedrijfsvoordelen en zelfs arbeidswetgeving. Beide divisies hebben hun eigen doelstellingen, maar het is belangrijk dat ze met elkaar communiceren om hun plannen duidelijk te maken. Wanneer HR en financiën op één lijn zitten wat betreft de personeelsbezetting en toekomstige investeringen in menselijk kapitaal, dan kunnen ze samen meer zinvolle en op de bottom-line gerichte resultaten creëren.

 

2. Focus op opleiding en coaching

In een sterk veranderend financieel landschap is het noodzakelijk om de medewerkers te helpen om mee te evolueren. Nieuwe wetgeving, nieuwe digitale tools, nieuwe skills... Als organisatie is het belangrijk om opleiding een centrale rol te geven in het HR beleid. Dit faciliteert bovendien een cultuur van ontwikkeling en groei, wat ook de business een nieuw elan kan geven. Daar bovenop zit je immers met een ontzettend krappe arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat opleiding en omkadering niet langer een keuze maar een must is geworden. Om dit structureel te integreren in jouw organisatie zal ook het coach-de-coach aspect belangrijk worden. Zonder draagvlak creëer je immers geen duurzaam beleid.

 

3. Naar een waardegedreven organisatie

Doordat het finance team de laatste jaren sterk de shift heeft gemaakt naar een business-georiënteerde beleidsmaker, wordt naast financiële doelstellingen ook meer en meer gekeken naar niet-financiële doelstellingen en kpi’s. Een belangrijke rol hierbij is ook weggelegd voor HR die ook de waarden van de organisatie uitdraagt en mee integreert in de doelstellingen van onder meer het financieel departement. 

Eén van die mentaliteitswijzigingen die HR mee kan sturen is deze van een controlerende mindset naar een cultuur van vertrouwen. Het finance team wordt immers nog te vaak overheerst door een angst voor risico's en onzekerheden. Deze remming loslaten zorgt echter voor meer innovatie, effectiviteit en simpelweg nieuwe initiatieven vanuit het team. 

Meer weten over onze aanpak?

4. Snel schakelen

Financiële profielen zijn al jaar en dag knelpuntberoepers en de gemiddelde duurtijd van een dergelijke vacature loopt op tot soms 7 à 9 maanden. Een dergelijke leegte is dan ook zwaar om dragen voor de financieel verantwoordelijke. De efficiëntie en effectiviteit van het team vermindert, maar ook de impact van het finance team als business partner verliest slagkracht. Als drijvende kracht achter rekrutering en employer branding is het belangrijk om tijdig in te spelen op deze problematiek. Daarnaast dient ook een oplossing gevonden te worden voor het vullen van tijdelijke noden en leegtes. Een flexibel antwoord zoeken op een nijpende arbeidsmarkt waar snel en flexibel kan ingespeeld worden op de vacatures die maar niet ingevuld raken, maar ook de ad-hoc noden aan specifieke kennis en vaardigheden. 

 

5. Wendbare organisaties

Niet enkel de omgeving veranderd sterk, maar ook de interne noden veranderen steevast. Drukke en minder drukke maanden wisselen af, de nood aan specifieke kennis is vaak tijdsgebonden en onvoorziene omstandigheden blijven aanwezig. Dit is niet enkel relevant voor het finance team, maar voor meer en meer units in de organisatie.

Wat Covid-19 ons heeft geleerd, is dat veerkracht en flexibiliteit belangrijke fundamenten zijn van een goed-werkende organisatie. HR neemt geleidelijk aan een meer strategische rol in aan de tafel en dient ook verder na te denken over hoe de organisatie en z’n teams effectief organiseert. Door meer rekening te houden met hoe finance teams werken, kan samenwerking ertoe leiden dat beslissingen snel, proactief en met het oog op de lange termijn genomen worden.

Benieuwd naar onze aanpak?

Ook interessant