Nieuws

5 essentiële skills voor de HR-manager van morgen (en hoe je ze kunt aanleren)

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
1 februari - 4 min. leestijd
HR skills

Te midden van de war for talent was de rol van human resources nog nooit zo bepalend voor het succes van de organisatie. Ontdek vijf essentiële skills van de hr-manager van morgen.

HR-manager: een functie in volle beweging

De voorbije jaren is de rol van de HR-manager sterk geëvolueerd. Hij of zij wordt steeds meer aanzien als een strategische partner, die mee de doelstellingen van het bedrijf vertaalt naar een plan op de lange termijn. De recente uitdagingen rond thuiswerk zijn daar een mooie illustratie van.

Tegelijk telt de HR-afdeling nu veelal minder mensen dan vroeger, vooral door de toenemende digitalisering. Taken als payroll management kunnen nu veel efficiënter worden uitgevoerd of zelfs geoutsourcet. Vragen en verzoeken van medewerkers worden steeds efficiënter verwerkt via digitaal platformen.

Uitdagingen in 2023 voor de HR-afdeling

Volgens recent onderzoek van McKinsey, gebaseerd op interviews met 80 HR-executives bij de grootste organisaties in Europa en de Verenigde Staten, voorspelt liefst 90 procent van de bevraagde HR-leiders opnieuw significante veranderingen in het hr-bedrijfsmodel in de komende twee tot drie jaar.

Belangrijke uitdagingen voor 2023 en de daaropvolgende jaren zijn volgens hen het verder digitaliseren van de HR-afdeling en het analyseren van big data (95%), de shift naar een agile mindset (93%), business partnerships herdenken (85%) en een betere employee experience creëren (67%).

Research van Gartner peilde dan weer bij 800 HR-managers naar hun topprioriteit voor 2023. Zij stipten vooral aan: leiderschap en efficiëntie (60%) de organisatie verbeteren en verandering aansturen (53%), sourcing van nieuwe werknemers (46%) en de employee experience verbeteren (47%).

 

Gezocht: veelzijdige HR-experts met leiderschapstalent

De komende jaren wordt de core business van de HR-manager meer dan ooit het plannen, leiden, coördineren en verder ontwikkelen van de HR-afdeling. Hij of zij waakt daarbij over de implementatie van de bedrijfsdoelen, de talentstrategie van de organisatie, en alle compliance-regels die daarbij horen.

De hr-director van de toekomst zal daardoor niet alleen een echte vakspecialist moeten zijn, maar tegelijk ook verschillende petjes moeten kunnen dragen: van strateeg tot change- en peoplemanager. 

Have you got what it takes?

 

HR director

Vijf onmisbare skills voor elke HR-manager

Droom je als jonge HR-professional van een job aan de top? Of wil je als doorgroeien naar de rol van HR-manager? Dan zijn deze 5 skills essentieel om jouw ambitie om te zetten in realiteit.

1. Strategische doelen mee kunnen realiseren

Human resources is allang geen backoffice-verhaal meer, waarin de focus uitsluitend ligt op het personeelsbeleid managen, contracten regelen en arbeidsvoorwaarden uitstippelen. De HR director van morgen? Die denkt ook strategisch mee met het management – of maakt er zelfs deel van uit.

Strategische planning is ook nu al een kerncompetentie van de moderne HR-manager – en dan in het bijzonder in grotere organisaties. Hij of zij moet immers in staat zijn om een strategische bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie en het versterken van haar marktpositie.

HR manager zijn betekent dus dat je continu moet communiceren met het management en bijdragen aan gesprekken op hoog niveau. Die rol moet je ook afdwingen door jezelf continu bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving, compliance-regels, digitale technologie en trends.

HR Manager

2. Mensen kunnen coachen en motiveren

Met steeds minder oogcontact, is het een uitdaging om toch het zicht te behouden op de motivatie van medewerkers. En om erover te waken dat band met het bedrijf, haar waarden en cultuur niet verwatert. Het is de taak van de HR-directeur om een beleid te implementeren dat hier op inspeelt.

Anderen doen groeien

Het belang van zelfontplooiing om medewerkers gemotiveerd te houden, kan nauwelijks overschat worden. In onze whitepaper leerde je al dat opleidings- en doorgroeimogelijkheden bepalend zijn voor de motivatie van je medewerkers. Dat geldt ook voor coaching en persoonlijke autonomie.

Toch heeft elke medewerker andere noden. Die noden kunnen materieel zijn, maar ook emotioneel. Belangrijk is dat je medewerkers het gevoel hebben dat je hun belangen respecteert en ook beschermt. Het is zo dat mensen een band opbouwen met hun werkgever - en die ook langer trouw blijven.

Chief Employee Engagement 

Nog veel meer dan vandaag, wordt employee experience een basisbegrip op de HR-afdeling van morgen. In een zeer competitieve arbeidsmarkt zullen heel wat bedrijven namelijk verplicht zijn om meer in te zetten op de ervaring van medewerkers, om zo het verschil te maken met andere werkgevers. 

Als hedendaagse hr-director ben je dus eigenlijk ook de Chief Employee Engagement van de organisatie. Het is namelijk jouw verantwoordelijkheid dat de medewerkers die je organisatie tewerkstelt zich zo goed mogelijk voelen in hun rol en voldoening kunnen halen uit hun job. En daar wint iedereen mee.

 

3. Leiderschap tonen en knopen doorhakken 

HR-director zijn betekent vaak op een slappe koord dansen. Of het nu gaat om het kiezen tussen twee even competente kandidaten, of een intern promotieproces waarbij het promoveren van de ene kan leiden tot het vertrek van de andere: het zijn in geen enkel geval eenvoudige beslissingen.

Bovendien moet je ook rekening moet houden met factoren zoals stijgende kosten, de markt of het budget. Toch probeert de HR-director altijd en win-winsituatie te vinden. Open communicatie en een ‘lead by example’-aanpak is daarbij een must. Zo dwingen je beslissingen respect af.

Conflicten ontmijnen

Wat er ook gebeurt: in de loop van je carrière zal je regelmatig met conflicten geconfronteerd worden. Zeker wanneer ze het resultaat zijn van grote veranderingen binnen het bedrijf. Jouw grootste uitdaging is dan vaak om de belangen van het bedrijf af te wegen tegen die van je medewerkers.

De HR-professional van morgen? Die kan resoluut knopen doorhakken. Beslissingen met vuur verdedigen. Leiderschap tonen. En tegelijk ook zijn of haar eigen waarden blijven handhaven. Waarom? Het zijn net die eigenschappen die leiden tot een hoger engagement van medewerkers.

4. Verandering aansturen binnen de organisatie

In een onderneming is verandering vaak de enige constante. De HR-directeur heeft daarin een cruciale rol te vervullen. Het is jouw missie om mensen op de werkvloer mee te krijgen in het grotere verhaal. En ja, dat betekent soms ook veranderingen helpen doorvoeren waar je zelf niet 100% achterstaat.

Die verandering hoeft geen grote interne reorganisatie zijn waarbij heel wat banen sneuvelen en lastige keuzes moeten uitgevoerd worden. Ook kleine veranderingen kunnen veel impact hebben op de tevredenheid en motivatie van werknemers. Denk aan een nieuwe regeling voor verlof of thuiswerk.

Externe veranderingen

Over externe veranderingen heb je geen controle. Consumentengedrag kan wijzigen, nieuwe technologieën komen op, of er ontstaan nieuwe noden bij werkgevers of werknemers. Wat wel controleerbaar is, is de reactie van de onderneming. Het is net daar dat de HR-afdeling het verschil kan maken.

Een van de belangrijkste taken van een change manager is om ook tijdens een grote transitie de bedrijfsprocessen vooruit te blijven stuwen. Zonder communicatieplan kan het engagement van medewerkers dalen. Of een gebrek aan training kan een succesvolle implementatie in de weg staan. 

Holistische aanpak

Als HR-director zal je dus een structurele aanpak op tafel moeten toveren als het gaat om verandering sturen, en dat op verschillende domeinen. Van communicatie en implementatie tot opleidingen voor managers en het opzetten van trainingsprogramma’s om de transitie vlot te doen verlopen.

HR manager

5. Mee met digitale technologie en data-analyse

Organisaties hebben niet alleen tools nodig om hun personeelsmanagement te regelen, maar ook om de juiste talenten te identificeren, te ontwikkelen en te behouden, data te vertalen in concrete inzichten, die helpen bepalen of de organisatie vooruitgang boekt in de richting van de bedrijfsdoelen of niet.

Een digitale geest is dus een basisvereiste voor de HR-directeur. Hij of zij volgt nieuwe technologieën op de voet en beschouwt data als een cruciale asset binnen de organisatie. Die laten hem of haar namelijk toe om tijd te winnen en betere analyses te maken van alle lopende operaties en projecten. 

Denk daarbij ook verder dan klassieke HRM-software. Grotere bedrijven maken vaak ook gebruik van software om het proces van talentenwerving te stroomlijnen en te verbeteren. Data uit deze systemen helpt om kandidaten beter te analyseren, maar ook om afdelingen of teams beter te evalueren.

Haal de rem van je carrière bij Human Minds!

Ook interessant