Nieuws

Het voordelig belastingregime voor auteursrechten

x

Inkomsten uit de overdracht of licentie van auteursrechtelijk beschermde werken (de zogenaamde “auteursrechten”) kunnen, onder bepaalde voorwaarden, van een voordelig belastingregime genieten. In vele gevallen zal het effectief toepasselijk tarief slechts 8,03% bedragen in plaats van de normale progressieve tarieven tot 53,50% (van toepassing op loon). 

Auteursrechten zijn om deze reden vaak een vast onderdeel van het verloningspakket en werknemers durven het gebruiken als voorwaarde in loonsonderhandelingen

Gelet op de veranderde wetgeving en de huidige discussies omtrent dit onderwerp, is het evenwel aangeraden om de toepassing van het regime op voorhand met de begunstigden af te stemmen. Desgevallend kan een ruling voor rechtszekerheid zorgen. 

Nieuwe wetgeving

Vanaf inkomstenjaar 2023 dienen, voor de toepassing van het gunsttarief, bijkomende voorwaarden te worden vervuld.  Door toevoeging van deze voorwaarden komt niet langer elke overdracht of licentie van auteursrechten voor het fiscaal gunstregime in aanmerking. 

Waar algemeen gezien marketeers nog in aanmerking zullen komen, bestaat er momenteel heel wat discussie over andere beroepsgroepen. Zo is er momenteel een hevige discussie aan de gang over de toepassing van het gunstregime voor softwareontwikkelaars. Deze vraag werd bij het Grondwettelijk Hof voorgelegd. Het Hof concludeerde dat er geen sprake is van discriminatie en verwierp het vernietigingsberoep dat enkele IT-bedrijven hadden aangevraagd. 

Ook met betrekking tot andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld architecten, zien wij momenteel heel wat discussies.  

Niet langer RSZ-bijdragen op auteursrechten

Ook zijn er vanaf inkomstenjaar 2023 niet langer RSZ-bijdragen verschuldigd op auteursrechten. De voorwaarden zijn gelijklopend aan de voorwaarden voor het (nieuw) fiscaal gunstregime. Dit zorgt ervoor dat de toekenning van auteursrechten aan werknemers nog voordeliger wordt. 

Een ruling aanvragen? 

Door de stijging van het gebruik van het gunstregime, zien wij eveneens een stijging van (fiscale) controles. Wij verwachten dat deze trend in de toekomst, met de komst van de nieuwe wetgeving, niet zal veranderen. Een rulingaanvraag kan daarom een optie zijn om te overwegen. Met een ruling zullen de begunstigden in principe beschermd zijn in het geval van een (fiscale) controle. 

 

Over de auteur

Kimberley De Plucker werkt bij advocatenbureau Tiberghien. Ze is - onder meer - gespecialiseerd in het belastingsregime voor auteursrechten. 

Tiberghien is een toonaangevend, onafhankelijk advocatenkantoor dat zijn cliënten ondersteunt met advies, bemiddeling en geschillenbeslechting in fiscaliteit en familiale (vermogens)planning. Tiberghien heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Luxemburg.

Heb jij nood aan ondersteuning op je payroll?

Ook interessant