Nieuws

Hoe innovatie stimuleren in jouw organisatie?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
24 augustus - 4 minuten
Innovatie

Heel wat organisaties en financiële departementen gaan momenteel door een fase van verandering. Van kleine optimalisaties tot structurele transformaties, elk departement van je organisatie lijkt innovatie te omarmd hebben. We verkennen de grenzen van het mogelijke en ontdekken manieren om de systemen en processen zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te organiseren. Innovatie is echter geen alledaags gegeven, maar een cultuur en attitude die gevoed en gestimuleerd dient te worden vanuit de organisaties zelf. We helpen jullie graag op weg met 6 punten die innovatie binnen jouw onderneming kan bevorderen. Kortom, hoe cultiveer je een innovatieve bedrijfscultuur?

 

  1. Creëer een innovatieve mindset

Innovatie is iets wat gedragen moet worden door de ganse organisatie, dus zeker door de directie en management. Vanuit de directie moet er een gedegen en gedragen innovatievisie vastgelegd worden die transparant en helder vertelt waar de organisatie naartoe wil. De praktische vertaling naar elke divisie moet dan  gebeuren door elke divisieverantwoordelijke. Koppel ook concrete prestatie-indicatoren aan deze visie zodat het geen statische tekst, maar een praktisch vertrekpunt is waarop elke divisie kan verder bouwen.

 

  1. Innovatie voor en door mensen

Processen en systemen zijn er slechts als middel om het werk van je mensen te vergemakkelijken en verbeteren. Betrek je mensen ook in het ganse verhaal van vernieuwing en transformatie. Daag hen uit om zichzelf en de huidige aanpak in vraag te stellen. Geef  ook het vertrouwen om ideeën aan te brengen. Laat hen samenwerken met andere divisies. Weinig processen zijn eigen aan een divisie, maar overlappen vaak met andere business units. Stimuleer de medewerkers dan ook om met hen in gesprek te gaan en samen te zoeken naar optimalisaties. Dit zorgt bovendien voor een groter  draagvlak in de ganse onderneming.

 

  1. No stress

Stel jouw medewerkers gerust, want sommige zien innovatie als een bedreiging eerder dan als een opportuniteit voor zichzelf en de organisatie. Laat je innovatieproces dus niet vastlopen op tegenkanting maar toon jouw medewerkers vooral de added-value van innovatie. Een belangrijke rol zal hier weggelegd zijn voor zowel de HR-afdeling als de divisieverantwoordelijke.

  1. Schep een realistisch beeld van vallen en opstaan

Innovatie is geen ‘walk in the park’, geen sausje dat je over je huidige processen giet. Innovatie stroomt door tot in de kern van je organisatie en gaat gepaard met vallen en opstaan. Falen is immers eigen aan innovatie en het is belangrijk dat het management dit ook openlijk bevestigt. Medewerkers moeten zich gesteund voelen in hun pogingen tot innovatie en de mislukkingen die eraan vasthangen. Geef zelf het voorbeeld en deel de successen en mislukkingen die al op jouw pad zijn gekomen. Het geeft jouw medewerkers een realistisch beeld van wat innovatie precies omvat en stelt hen gerust.

 

  1. Eenvoudige processen stimuleren innovatie

Bekijk ook zeker of de interne processen geen rem zijn op innovatie. Bij heel wat organisaties moet een nieuw idee door verschillende niveaus en goedkeuringen gaan alvorens het in overweging wordt genomen. Het duurt vaak lang alvorens een idee effectief geïmplementeerd raakt. Ga bovendien  op zoek naar gestroomlijnde processen zodat de medewerkers snel resultaat zien van hun goeie ideeën en gedreven blijven streven naar optimalisaties.

 

  1. Ontwikkel de juiste vaardigheden bij je medewerkers

Op vandaag wordt voornamelijk aangeworven in functie van de concrete taakomschrijving, maar innovatie en relaties opbouwen staat vaak niet in de jobomschrijving. Om innovatie te cultiveren is het belangrijk om de juiste vaardigheden aan te leren of te stimuleren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om medewerkers te leren omgaan met risico’s en onzekerheden. In het finance team is dit geen evidentie. Financiële medewerkers worden gesterkt in nauwkeurigheid en controle. Het zal dus ook belangrijk zijn om deze mensen mee te nemen in de uitdaging om vernieuwing te kunnen realiseren.

Ook interessant