Nieuws

Omgaan met T-shaped kandidaten in een agile wereld

Recruitment

In een agile wereld is het belangrijk om T-shaped kandidaten te rekruteren om verschillende redenen. Voornamelijk omdat de flexibiliteit en samenwerking die ze bieden, essentieel zijn voor het succes van agile teams. 

Wat zijn T-shaped kandidaten?

Een "T-shaped" kandidaat is een concept dat wordt gebruikt om iemand te beschrijven die zowel een brede kennis van veel onderwerpen heeft (de horizontale balk van de "T"), alsook een diepe expertise in een specifiek gebied (de verticale balk van de "T"). Dit idee wordt vaak toegepast in bedrijfs- en technologieteams om de waarde van een divers en complementair team te benadrukken.

  • Brede kennis (de horizontale balk): Dit verwijst naar het vermogen van een persoon om over een breed scala aan onderwerpen te kunnen praten, verschillende disciplines te begrijpen en effectief samen te werken met mensen uit verschillende achtergronden. Dit maakt de persoon flexibel en adaptief in teamomgevingen.

     

  • Diepe expertise (de verticale balk): Dit verwijst naar een hoog niveau van specialisatie in een specifiek domein. Deze diepgaande kennis stelt de persoon in staat om complexere problemen op te lossen, gespecialiseerd advies te geven en zich te onderscheiden als expert in dat vakgebied.

Meer weten? In onze e-learning interviewtechnieken, ga je concreet met praktische tips aan de slag.

Waarom T-shaped kandidaten rekruteren?

T-shaped kandidaten kunnen verschillende rollen op zich nemen, wat helpt bij het omgaan met veranderende eisen en snelle aanpassingen. Dankzij hun brede kennis kunnen ze effectiever communiceren en samenwerken met teamleden uit verschillende departementen.

Daarnaast zijn ze vaak leergierig en bereid om hun kennis uit te breiden, hebben ze een groter leervermogen, wat overeenkomt met de kernprincipes van agile, die een focus leggen op voortdurende verbetering.

Kortom, T-shaped kandidaten dragen bij aan het succes van agile teams door hun veelzijdigheid, teamgeest, aanpassingsvermogen en bereidheid om te leren. Deze eigenschappen helpen agile organisaties om wendbaarder te zijn, betere oplossingen te ontwikkelen en effectief samen te werken in een voortdurend veranderende omgeving.

Wil jij futureproof en gericht rekruteren in je organisatie?? Ontdek onze e-learning 'Interviewtechnieken'.

Ook interessant