Nieuws

Skills van de toekomst

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
5 september - 4 minuten

Het hoeft ondertussen geen betoog meer dat levenslang leren de key is voor een succesvolle carrière maar ook om aan de top van de steeds veranderende wereld te blijven. Je hebt telkens nieuwe skills nodig, want door de toenemende toepassing van technologie zullen skills blijven veranderen en verschuiven. Maar welke vaardigheden zijn er en op welke skills zet je het best in?

 

Hard skills vs soft skills

Er zijn heel wat manieren om skills in te delen, maar over het algemeen kan je ze opdelen in hard skills en soft skills.

 • Hard skills zijn aanleerbare vaardigheden, die makkelijk te meten zijn. Vaak zijn dit technische zake, zoals kennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan of door ervaring. Ze zijn vaak aan te tonen via certificaten, diploma’s, werkervaring enzovoort.
 • Een soft skill is een persoonlijke eigenschap die onderdeel uitmaakt en invloed uitoefent op je persoonlijkheid. Werkgevers proberen vaak je soft skills in beeld te brengen, om inzicht te krijgen hoe je binnen een organisatie zou functioneren. Ben je geschikt voor stressvolle situaties? Of zou je eerder op een creatieve afdeling passen?

Werkgevers hechten zowel belang aan hard skills als soft skills. Per slot van rekening wordt in de dagelijks uitvoering van een job altijd een beroep gedaan op de hard skills die je enkel door opleiding of ervaring kan verkrijgen. Soft skills zijn echter overdraagbaar naar elke werksituatie. Met de juiste bagage aan soft skills, kan je op elke werkplek goed functioneren. Aangezien soft skills over het algemeen moeilijker te ontwikkelen zijn dan hard skills, letten werkgevers hier extra op tijdens sollicitaties. Zo kan een werkgever de voorkeur geven aan een sollicitant die nog wat moet bijgeschaafd worden qua hard skills, maar wel beschikt over zeer sterke soft skills.

 

Future-proof skills

De laatste jaren zien we een explosie van nieuwe wetenschapsgebieden, technologische vooruitgang en dat alles is bovendien allemaal van korte duur. Zowel hard als soft skills die iemand verwerft, zijn na een paar jaar vaak al verouderd. Dit heeft ook een effect op de jobs en skills van de toekomst. Vroeger was het mogelijk om een opleiding te volgen en je hele leven op dit gebied te werken.

 • Tegenwoordig kan je een opleiding volgen en over 10 jaar is 60 % van de jobs niet meer hetzelfde als toen je de opleiding volgde.
 • Quote: 35 % van de kerncompetenties voor jobs tussen 2020 en 2025 zal veranderen.
 • Een ander interessant feit is dat de halfwaardetijd van vaardigheden is gedaald van 30 jaar tot slechts 6 jaar. Sommige skills gaan soms slechts enkele maanden of jaren mee voordat ze vervangen of verouderd raken.

 

 

10 essentiële skills

Hard skills zijn onmisbaar, maar vaak jobafhankelijk. Ze kunnen niet overgedragen worden naar een andere jobsetting. Zoals eerder vermeld, hecht een werkgever heel wat belang aan soft skills, omdat die moeilijker aan te leren zijn. Maar op welke soft skills zet je in? Wat zijn de skills van de toekomst en vermeld je dus zeker op je CV?

Onderstaande lijst toont de 10 belangrijkste skills voor de toekomst. Analytisch denken en probleemoplossing staat al jaren bovenaan de lijst en zijn consistent. Nieuw sinds 2020 zijn de vaardigheden op het gebied van zelfmanagement, zoals actief leren, stressbestendigheid en flexibiliteit.

 1. analytisch denken en innovatie
 2. actief leren en leerstrategieën
 3. complexe problemen oplossen
 4. kritisch denken en analyse
 5. creativiteit, originaliteit en initiatief
 6. leiderschap en sociale invloed
 7. technologiegebruik, toezicht en controle
 8. ontwerp en programmering van technologie
 9. veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit
 10. redeneren, probleemoplossing en ideeënvorming

 

Bovenstaande lijst is behoorlijk uitgebreid en niet elke skill zal voor jou even belangrijk zijn. Afhankelijk van welke richting je uit gaat, finance, accounting of insurance, zal zowel jij, je omgeving als je werkgever, de nadruk leggen op andere skills.

Mensen die in accountancy terecht komen, hebben eerder oog voor detail en sporen graag onregelmatigheden op. Ze streven ernaar om de boekhouding correct weer te geven en interpreteren. Hierbij komen de skills kritisch denken, nauwkeurigheid en probleemoplossing dus zeker van pas. Ook in de verzekeringssector zijn dit vaardigheden die sterk naar voor komen.

Finance mensen daarentegen gaan het geheel vanuit een helikopterview bekijken. Zij hebben eerder een stevige portie analytisch denkvermogen om financiële data op te volgen en om te zetten in rapporten. Een planmatige mindset is ook onmisbaar wanneer ze budgetteringen en forecasts opstellen. De skills waar zij vaak op moeten inzetten is probleemoplossing, analytisch denken, technologie en redeneren.

Ook interessant