Nieuws

Wat is het verschil tussen projectsourcing en uitzendarbeid?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
1 maart - 7 minuten
Samenwerking

Heb je een tijdelijke nood aan financiële expertise? Dan is het belangrijk om de juiste keuze te maken tussen projectsourcing en uitzendarbeid. Maar waar liggen de verschillen? En de gelijkenissen? We sommen ze hierbij graag even voor je op.

Een vast contract vs uitzendcontract

Bij projectsourcing staat de expert onder vast contract bij het expertisekantoor, dat de werkgever is en blijft. Deze zorgt ook voor de relevante projecten en interne omkadering. Is een project afgelopen en moet de expert even overbruggen? Dan wordt de expert met behoud van het contract doorbetaald.

Bij een uitzendcontract dient het interimkantoor uitsluitend als tussenschakel tussen uitzendkracht en opdrachtgever. Met een uitzendcontract krijgt de uitzendkracht enkel de uren betaald die hij of zij gewerkt heeft. Het contract en dus ook de loonbetaling is enkel geldig gedurende de looptijd van het project en wordt veelal op weekbasis betaald.  Bij afloop van het project wordt de expert niet doorbetaald. Iemand met een uitzendcontract heeft daarom niet de salarisgarantie die iemand met een vast contract wel heeft.

Projectgebonden versus persoonsgebonden

Bij projectsourcing ligt de focus, de naam zegt het zelf, op de invulling van het project. Het expertisekantoor is dan ook verantwoordelijk voor de kwalitatieve opvolging en invulling van het project door de juiste experten. Wanneer een expert uitvalt, bijvoorbeeld bij ziekte, zal het expertisekantoor er dan ook voor zorgen dat de activiteit van het project zo snel als mogelijk terug verdergezet kan worden.

Bij uitzendarbeid ligt de focus op het individu die het project uitvoert en niet zozeer op het project zelf. Dat betekent dat bij ziekte van een interimkracht, het project stilvalt en de zoektocht naar een nieuwe kracht opnieuw uitbesteed moet worden aan het interimkantoor, waardoor overdracht moeilijk is.

Specialistische vs algemene opdrachten

Bij projectsourcing wordt sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van de experten. De experten staan op de eigen payroll en er wordt heel wat tijd en middelen beschikbaar gemaakt om hun kennis en vaardigheden steeds verder te ontwikkelen. Verdere verdieping en specialisatie wordt hierdoor sterk aangemoedigd en gecultiveerd. Tijdens projecten wordt de expert ook verder omkaderd, wat zorgt voor verdere specialisatie en efficiëntie in de projectrol.

Bij uitzendopdrachten gaat het interimkantoor als tussenpartij op zoek naar een geschikte kandidaat binnen of buiten het eigen netwerk. Dit wordt veelal gebruikt voor mensen die tussen twee vaste functies zitten of bij zij die nog niet goed weten in welke richting ze precies uit willen. Daardoor is de medewerker meestal generiek geschoold en wordt hij/zij niet verder begeleid doorheen de aangegane projecten. Veelal worden dan ook generieke opdrachten die een beperkte complexiteit omvatten toevertrouwd aan experten die werken via uitzendcontracten.

Focus op langetermijn vs kortetermijn

Bij projectsourcing wordt er duidelijk gefocust op de lange termijn. Het zelf aanwerven, coachen en begeleiden van de experten kadert in een ruimere visie om de experten optimaal te kunnen inzetten bij uitdagende projecten waar kwaliteit voorop staat. Dit zorgt steeds voor een win-win-win, zowel voor de ontwikkeling van de expert, de multi-inzetbaarheid voor de werkgever, en de uiteindelijk kwalitatieve diensten naar de opdrachtgever toe.

Bij uitzendarbeid spreekt men meer over een zakelijke relatie, waarbij het interimkantoor vooral focust op de administratief-commerciële rol: het zoeken naar opdrachten voor de tijdelijke medewerker, evenals de loonadministratie. Dit contract past daarom beter bij algemene werkzaamheden.

En wat met de kostprijs?

De kostprijs blijkt in de praktijk amper te verschillen. Projectsourcing werkt aan een hoger uurtarief, maar omvat de totale kost voor de diensten van de expert. Daartegenover staat het interimcontract met het interimkantoor waar naast de coëfficiënt ook een hele resem aanvullende kosten worden aangerekend zoals maaltijdcheques, bonussen, onkostenvergoeding, verzekeringen, bedrijfswagen, enzovoort. Bij een totale optelling, blijkt interim doorgaans wat duurder dan projectsourcing, maar de verschillen zijn te fluctuerend en marginaal om grote verschillen aan te duiden.

Heb jij nood aan ondersteuning op vlak van HR?

Ook interessant