Nieuws

5 takeaways voor een gezonde feedbackcultuur

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
4 mei - 3 minuten
Feedback

Employee engagement verwijst naar de mate waarin werknemers zich verbonden voelen met hun werk, collega's en bedrijf. Het gaat om hun emotionele betrokkenheid en motivatie om bij te dragen aan de doelen maar ook het succes van de organisatie. Engagement kan worden bevorderd door verschillende factoren, één daarvan is een sterke feedbackcultuur. Een topic waarop we dieper inzoomden in ons Expert Lab (april 2023), samen met Inge Van Belle – co-founder van de Herculean Alliance, initiatiefneemster van de bekende Employee engagement awards en auteur van het boek: employee engagement: what Else? 

Bekijk de presentatie van het webinar "Employee engagement: werk maken van een feedbackcultuur." 

Een gezonde feedbackcultuur is een veilige cultuur 

Om feedback te geven of ontvangen is het van essentieel belang dat je een cultuur creëert waarin het veilig voelt voor iedereen om zich uit te spreken, meningen te delen of ideeën naar voren te brengen zonder angst voor vergelding, spot of vernedering. Een sterke Employee Voice wordt pas deel van je DNA als je als werkgever die waarden zelf expliciet en neutraal mee uitdraagt. Het zorgt ervoor dat je medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen en geeft die employee engagement een boost. Het zorgt voor meer betrokkenheid, een hogere retentie en werkt aanstekelijk voor je employer brand. Bedrijven die vandaag werk maken van een veilige feedbackcultuur zullen het in tijden van war for talent minder moeilijk hebben met verloop.

 

Zorg voor een strategie 

Start met het opstellen van een employee voice strategie. Dit mag veel verder gaan dan enkel feedback over dagelijkse prestaties. Het gaat erom dat je nadenkt over hoe je je medewerkers maximaal kan betrekken in beslissingsprocessen binnen de organisatie. Hiervoor kan je je baseren op twee zaken. Ten eerste: maak werk van een speak up cultuur waar medewerkers weten dat ze zich kunnen en mogen uitspreken over bepaalde zaken. Of die feedback nu negatief, positief of neutraal is, dat maakt niet uit. Als tweede is het van groot belang dat het leadership in je organisatie, gefocust is op medewerkers en de meerwaarde inzien van de cruciale input die je eigen experts in huis hebben. Met deze twee zaken bouw je al aan een mooie basis voor een gezonde feedbackcultuur.

Nieuwe medewerkers zijn je accelerators 

Begin bij het begin! Nieuwe medewerkers zijn je accelerators om je feedbackcultuur mee te installeren. Deze mensen kan je onmiddellijk meenemen en een aantal verantwoordelijkheden en verwachting naar feedback meegeven. Toon hier ook aan dat het compleet veilig is, dan fungeren ook zij als een soort van olievlek om die employee voice mee deel van de cultuur te maken en te gaan institutionaliseren.

Maak gebruik van meerdere kanalen om je feedback te verzamelen 

Als je zorgt voor een goede mix aan kanalen om feedback te capteren, kan je steeds méér en ook heldere feedback verzamelen. Er zitten heel veel nuances in de manier waarop je deze informatie krijgt: is het anoniem, individueel, collectief, face-to-face, formeel, informeel, schriftelijk of via een survey? Probeer voor jouw organisatie te kijken wat het beste past, maar pas zeker een mix toe, want dit laat het toe om informatie te verzamelen waarin nuances liggen. Sommige zaken kan je hierin gaan meten, maar niet alles. Een goede variatie zorgt ervoor dat je een veel breder beeld krijgt van wat er nu precies leeft.

Feedback is situationeel en persoonlijk 

Uit de vragen in het Expert Lab bleek dat het niet altijd even gemakkelijk is om feedback te geven of ontvangen. Voor sommigen is “feedback a gift” maar niet iedereen is daar even receptief voor, of vind dit allemaal nogal soft en onnodig. Hier is het belangrijk dat je goed weet met welke persoon je in interactie gaat. Want eigenlijk kan iedereen de voordelen van feedback inzien. Alleen zal je je bij de ene persoon meer op feiten en rationele argumenten moeten baseren, waar je bij andere personen informeler en meer gevoelsmatiger te werk kan gaan. Dat heeft te alles te maken met dat vertrouwen waarin je een sfeer creëert waarin iedereen zichzelf mag zijn. Heb je het toch nog moeilijk om sommige mensen te bereiken? Denk aan je ambassadeurs, de mensen in je organisatie waar anderen naar opkijken of vaak zelf bij terecht kunnen. De boodschap die je wil geven, kan soms nog geloofwaardiger overkomen door net die persoon aan het woord te laten.

HR-ondersteuning nodig?

Ook interessant